Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

13 Haziran 2009 Cumartesi

Panasonik UF-150 LCD Ekranını Kullanma


Kullanılmış olan elektronik ürünlerin çoğunlukla geri dönüşümü sınırlıdır. Çünkü çoğunlukla cihazı üreten firmalar ticari kaygılardan dolayı iç bağlantıları açıklamazlar. Peki kullanım ömrünü tamamlayan cihazlar ne olur? Bunun için sıradan kullanıcılar için en yakın çöp bidonu, işi biraz daha iyi bilenler ve geri dönüşümü olan ürünler için eskiciler ve hurdaclar birer çözümdür. Peki öyle mi?

Burada Panasonic firmasının üretmiş olduğu Panafax UF-150 faks makinesinin üzerinde bulunan LCD ekranın mevcut cihazlarda kullanmak için ne yapılacağı anlatılacaktır. Bu arada bu ürün çok eski olduğunu belirtmete fayda var. O kadar eski ki üzerindeki lehimler kurşun içerikli.

Not: Günümüzde ticari elektronik ürünlerde özellikle uluslararası ticareti yapılan ürünlerde kurşun içermeyen lehim kullanılmaktadır. Hatta cihazlar bu standartı
belirten işaretler taşımaktadırlar.

Şekil-1 :Fakstan sökülmüş kartın önden ve arkadan görünümü.

Bu modül panasonik bir faksın ekran ve buton kontrol modülü idi. Kart üzerindeki kod: 56AAA1164 şekilde yer almaktadır. Bu karta ek olarak oldukça yüksek sayıda bir butonun kontrol edildiği ek bir kart vardı. O bölüm kullanım için gerekli olmadığı için kesip atıldı.

Şekil-2 :HD44780 LCD kontroller işlemcisi.

LCD kartı bir ana kart tarafıdan gerekli komutlar ve yönlendirmeleri kablo üzerinden sağlıyordu. Yapılan inceleme sonucu LCD ekran bölümü bilinen bir sürücü olan HD44780 kontroler tarafından yönetilmektedir.

Şekil-3 :LCD Ekran kartının kesileceği yer ve sökülenler.

Aslında kartı kesme planlanmadı. Ama DIL kılıflı HD6301 enteresinin takılı olduğu soket kart üzerinden sökülürken, kart zarar gördüğü için şekil 3'deki kesikli çizgi ile gösterildiği yerden kesildi. Tabii kart üzerindeki bütün butonların söküldüğünü belirtelim.

Ek olarak kırmızı daire içinde gösterilen konnektör ve kart üzerinde R4 ve R5 kodlu dirençlerde söküldü. Sökülen konnektör kullanılmayacak. R4 ve R5 dirençler aslında Kontrast için kullanılıyor. Sistemize uyarlamak için bu dirençler iptal edilmesi gerekiyor.

Şekil-4 :HD44780 işlemcisinin bacakları.

Devre üzerinde yapılan incelemede kontrol işlemcisinin tanıdık olduğu anlaşıldı. (Aslında işlemci belirlendikten sonra projeye geçildi) Şekil-4 bu kontroller işlemcisinin en azından bizi doğrudan ilgilendiren bacak bağlantılarını gösteriyor.Kırmızı ile gösterilenler veri bacakları ve açık mavi ile gösterilen bacaklar kontrol bacaklarıdır.

Şekil-5 :Kontrast ayarı bölümü.

Vo kontrast ayarı içinde bir bacak gerekiyor. Bu önceklikle Şekil-5'de gösterilen şema üzerinden gidildi.R4 ve R5 dirençleri söküldü ve R5'in kontroller tarafından gelen bacak Vo olduğuna karar verildi. Besleme hatları için Şekil 3'deki sağ kenardaki elektrolitik kondansatör referans alındı.

Şekil-6 :Şerit kablo bağlantısı.(Şekilde Ro = Vo)

Zaten bunlar belirlendikten sonra yapılması gereken sadece şerit kablo bağlantısını uygun bir şekilde gerçekleştirmek oldu. Doğrudan LCD sürücü kartı üzerinden bacaklar karşılaştırmalı olarak kart üzerine lehimlendi

Şekil-7 :Kabloyu sabitlemek önemlidir. Hele ince kablolarla uğraşılıyorsa.

Eğer şerit kablo tek tek lehimlenirse, lehimlendiği yerden ne kadar kolay kopabileceğini bu işlemi yapanlar bilir. Bunun için kabloyu Şekil-7'de gösterildiği gibi biraz sıcak silikonla sabitlemekte fayda var.

Şekil_8:LCD modül sürücüsünün açılış ekranı.

RS485 (Seri) LCD Çevirici projesi ile birlikte denendiğinde açılış ekranını şekil-8 gösteriyor. En azından besleme geldiğinde kartın sol üst köşesindeki LED ışık veriyor.


Şekil-9 :Bilgisayar ile iletişimden. Aynı zamanda arka plandaki kareli kağıt LCD modül boyutu hakkında fikir verir.


Şekil-10 :Termometre oda sıcaklığı değeri gösterirken.

Şekil-9 ve şekil-10 bu LCD modülün iki uygulama üzerinde kullanımına örnek verir.

Ekler:

Devre için gereken dosya yoktur! Kart ve kontroller işlemciler için bilgiyi internet üzerinde kendiniz de bulabilirsiniz.

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler