Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

10 Ağustos 2009 Pazartesi

Atmega 8 ile LCD Saat


LCD

LCD göstergeler diğer gösterge tiplerine göre göreceli olarak çok az akım çekerler. Çünkü gösterge biçim ve çalışmasında ne LED ekranlar gibi akım çekerek ışık verirler, ne de vakum floresan ekranlar gibi çalıştırmak için bir ısıtıcı direnci ısıtmak gerekir. LCD ekranlarda neredeyse hemen hemen hiç akım akmaz. Bu nedenle LCD uygulamaları pil ile beslenebilir. Hele ki LCD sürücü birimleri düşük güç harcasın..
Devre


Şekil-1 :ATMEGA 8 LCD Saat devresinin çalışan bir görüntüsü.

LCD ekran ile ilgi çalışma "ATMEGA 8 ile RS485 iletişimli LCD Ekran" isimli projede yapıldı. Temelde aynı devre, sadece IC2 RS485 çipi ve saat gösteriminde kullanılması gerekmeyen IC9 4030 çıkartılarak en azından akım harcamaları engellendi. İsteyen LED'i iptal ederek akım harcamasını daha da azaltabilir. Belki işlemcide kullanılan kristal daha düşük bir frekansta seçilirse daha az enerji harcamasını sağlar. Normalde işlemci kullanılan bölümüne göre 5-15 mA akım harcamakta. Ama 7805 için aynı şeyi söylenemez. Bu iş için daha özel bir besleme kaynağı kullanılması güç harcamasını azaltarak pil ömrünü uzatabilir. (Eh kısa süreli kullanım için uygun ama uzun süreli kullanımlar için adaptör kullanmaya devam)

Bu devreye ISP portuna bağlanan bir konnektör yardımıyla saat ayarlama butonları eklendi. Normalde işlemciler için buton bir işlemci port bacağı ve GND arasına konur. Çünkü hali hazırda port bacağı bir pull up direnci bulunduğu ve aktif halde programlandığından port bacağı lojik 1 seviyesinde olacaktır. Butona basıldığında port bacağını GND'ye çekerek lojik 0 bilgisini üretecektir. Bu devrede butonlar PB5 ve PB4 bacaklarına bağlandı.

PB5=Saat ayar butonu

PB4=Dakika ayar butonu.

Şekil-2 :Saat için buton şeması.


Şekil-3 :Saat için buton işlev ve resimi.


Şekil-4 :Saat için butonun kablosu ile birlikte.

Şu anda ayar butona sürekli basıldığında 2Hz ile ilgili ayar sayacaktır. Bu butonlar ayrı bir kart üzerine takılıp bir kablo ile ISP portu üzerine bağlantı oluşturulacak. İsteyen sadece bu amaç için kullanacaksa butonları kart üzerinde monte edilmiş bir devre oluşturabilir.

Doğrudan pille beslemek isteyen çıkabileceğinden pil bağlantısını doğrudan 7805 girişindeki kondansatör bağlantısı yerine takılabilir. (aman besleme bağlantılarının doğru kutuplarda takıldığına emin olun. Çünkü regülatör entegresine test besleme vermek pek iyi olmayabilir.)Böylece girişteki köprü diyot devre dışı bırakılabilir. Yani bu da devrede bir boğaz eksildiği anlamını taşır. Yani güç harcayacak bir eleman.

IC9 4030 çıkartıldığı zaman ki bu entegre ondalık noktaları ve 3 1/2 dijit LCD'nin bazı elemanlarını kontrol eder(bu LCD tipi şu anda kullanılmıyor), ne yazık ki bu parçalar kontrol dışı kalmakta ve isteğimiz dışında bazı işlevleri yerine getirebiliyorlar. Bu nedenle IC9 sökülecekse en azından noktaların LCD'nin COM ucu ile bir bağlantı oluşturmakta fayda var. Aslında bu kartı başka amaçlar içinde kullanmayı planladığımdan IC9 konnektörü üzerinden 3 tel köprü ile bu problemi geçici olarak çözdüldü.

Şekil-5 :Düzenlemesi yapılan elemanlar açıkça görülmektedir.

Şema

Bu devrenin şeması hakkında söylenecek fazla bir şey yok. Projenin devresi şeması ,baskı devresi ve ayrıntılı bilgiler "ATMEGA 8 ile RS485 iletişimli LCD Ekran" burada sadece o projedeki devre üzerinde değişiklikler yaparak pille çalışan bir LCD göstergeli saat uygulaması anlatıldı.

İlk etapta IC9 ve IC2 iptal ediliyor. Dolayısı ile IC2 etrafındaki C1, R1 ve P1 kendiliğinden kullanım dışı kalıyor. (C1 IC2'nin filtre kondansatörü). IC9 etrafındaki C11 devre dışı kalıyor.

LED1 elemanı işlemci üzerindeki program ile kullanım dışı bırakıldı. Dolayısı ile LED1 ve R3 iptal edilmiş oluyor.

Pille besleme için D1 köprü diyodu devre dışı kalır ve dolayısı ile adaptör girişide gereksiz oluyor. (Ne yazıkki kısa süreli kullanım veya destek beslemesi için olablir. Uzun süreli kullanım için resimlerrde gördüğünüz pil ancak 2-3 gün dayanabiliyor.) Bitmeyen piliniz varsa o zaman başka.

İsteyen bunlanı sökebilir veya yeni bir devre oluşturacaksa (verilen baskı devre kullanıldığı varsayılarak) bu elemanları takmayabilir.

"ATMEGA 8 ile RS485 iletişimli LCD Ekran" projesine ek sadece 9V pil ve buton kartı. Pili bağlantı uçları C3 bacaklarının olduğu yere takıldı (C3 sökülerek)

Butonlar içinde basit bir kart 3 butondan oluşan ek devre bir 4 yollu şerit kablo ile ISP konnektörüne bağlantı.(Aslında 2 buton yeterli. Bu buton kartını başka bir proje içinde kullanımı planlanmaktadır.)


Şekil-6 :ATMEGA 8 LCD Saat devresinin blok şeması.


Şekil-7 :ATMEGA 8 LCD Saat devresi.

Devre Yapımı

Devrenin nasıl yapılacağı konusunda geniş bilgi "ATMEGA 8 ile RS485 iletişimli LCD Ekran" proje başlığı anlatıldı. Aslında burada devreyi yapabilir bilgi ve deneyime varsayılıyor.

Şekil-8 üzerindeki devre yerleşime bir göz atılırsa:

Mavi ile gösterilmiş olan elemanlar takılmayacak veya takılmışsa kullanım dışı bırakılacak.

Yeşil ile gösterilen ise köprülecek öğeleri gösterir. IC9 elemanı takılmayacaksa gösterilen elemanlar köprü olarak takılır. (Baskı devresi yeniden yapılacaksa zaten doğrudan iptal edilebilir)

Şekil-8:Kartın eleman ve yollarla birlikte yerleşim planı(Yapılması gereken değişiklikler)


Şekil-9:Butonlar için baskı devre kartı ve yerleşim planı

Butonları isteğin gibi düzenleme kullanma şansın açık. Zevkine ve olanaklarına kalmış.

Devre Elemanları

Listeye eklenecek eleman sadece butonlar. Bunu projeyi inceleyerek kendinizin bulabileceği bir öğeler. "ATMEGA 8 ile RS485 iletişimli LCD Ekran" projesi zaten bu projenin temelini oluşturuyor.

Şekil-10:Tamamlanmış devrenin görünümü. En azından bir fikir verir..

Aslına bakarsanız devreyi pil ile beslemeyi planlamıştım. Devre her ne kadar çok az akım çeksede (ölçme şansım olmadı) Şekil-10 üzerinde görülen pil sadece 2-3 gün kadar dayanabildi. Bu nedenle pille besleme hayalimi başka bir devreye saklamam gerekti. Böyle bir devrenin pil ile beslenebilmesi için çok daha az akım çeken devre elemanları kullanmak gerekiyor. Hatta doğrudan LCD ekranı sürebilen bir işlemcinin kullanılması gerekiyor.

Ekler:

Atmega 8 ile LCD Saat için dosyalar-birleşik

ATmega8 hakkında ayrıntılı bilgi için

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler