Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

25 Şubat 2010 Perşembe

Atmega8 ve RS485 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi


Giriş

"Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" ve "Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projelerinde ele alınan HP 4V üzerinden sökülmüş VFD modülünü RS485 iletişimi üzerinden kontrol etmeye çalışacağız. Ekran ve çalışması hakkında ayrıntılı bilgi internet ve adı geçen projelerde bulunabilir.
Sisteme RS485 modülü eklenmesi

Öncelikle RS485 modülü beslemesini işlemci modülü üzerinden P2- P2_2 konnektör bağlantısı üzerinden alır.

RS485 bağlantısı RJ12 bağlantı konnektörü üzerinden yapılıyor. Rj12 konnektörü telefonlarda bağlantı için yaygın bir şekilde kullanılır. Kablolar ortadaki iki tane ucu takılır.

İşlemci modül ve VFD modül aynen bu projede kullanılarak sisteme bir RS485 iletişim modülü eklenmektedir. RS485 üzerinde dikkat edilecek tek nokta P5 üzerine bir köprü (jumper) takılması gerektiğidir. Bu noktada 3 seçenek var ve bunlar şekil-1 gösterilmiştir.

Şekil-1:P5 koprü seçenekleri.(1)Kırmızı GND'ye bağlı-giriş aktif,(2)Mavi Vcc'ye bağlı- çıkış aktif,(3)Yeşil işlemci için-işlemci ile giriş/çıkış kontrol seçeneği


(1)-RS485 haberleşme çipi kontrol uçları toprağa bağlandığı zaman RS485 haberleşme hattında gelen verileri okur(alır).Sistem giriş olarak sabitlenir.

(2)-RS485 haberleşme çipi kontrol uçlara Vcc'ye bağlantığında gönderme modu aktif olur. Bu durumda işlemciden gelen bilgi RS485 haberleşme hattına yayınlanır. Sistem çıkış olarak sabitlenir.

(3)-RS485 çipi bu bağlantı seçeneğinde griş/çıkış durumu işlemci tarafından kontrol edilir. Bu tip bağlantı değişken giriş çıkış durumu varsa kullanılabilir.

RS485 haberleşmesi için "RS232/RS485 dönüştürücü arabirim" projesi incelenebilir. Zaten "RS232/RS485 dönüştürücü arabirim" projesi en azından bilgisayar tarafından kullanıldığı varsayılmaktadır.

Şekil-2:Bilgisayar RS232 ile RS485 arasındaki bağlantıyı sağlayan kart."RS232/RS485 dönüştürücü arabirim" projesinden. Giriş RS232 çıkış RS485


Şekil-3:RS485 alıcısı. Alınan veriyi Atmega8 seri portuna taşır.(RX) İşlemci kartından beslenir. P5 üzerindeki 1. ve 2. bacak üzerindeki köprü yeri görülmektedir.


Şekil-4:RS485'den gelen veriye göre VFD kartını kontrol eden işlemci kartı. LED sadece veri geldiği zaman yanar.


Şekil-5:Tüm bunların sebebi VFD kontrol kartı. İşlemci kartından gelen veriye göre ekranı bilgisini ve durumunu kontrol eder.

Devre

VFD modülünün devresi dış bağlantısı (besleme ve veri akışı) IDC10 konnektörü üzerinden yapılmaktadır.

Not: RS232/RS485 dönüştürücü için "RS232/RS485 dönüştürücü arabirim" projesine inceleyin. Bu proje olmadan bilgisayar ile iletişim kuramazsınız. Yapılmış olduğu varsayılıyor. Gerekli ayarlamaları bilgisayar tarafından atanır.

Bu projede RS485 devresi ile işlemci devreleri (ATmega8) birbirinden ayrılarak ayrı kartlar üzerine alındı. Bağlantılar 10 yollu şerit kablo üzerinden IDC10 konnektörleri üzerinden gerçeleştiriliyor.(VFD modül, işlemci modül ve RS485 modül)


Sistem bir adaptör üzerinden alınan besleme gerilimi 7805 üzerinden 5V besleme gerilimi üretiliyor.

10 yollu kabloların ucundaki konnektörlerin 1. bacaklarının aynı iletken üzerinde olmak üzere sıralanmış olduklarına emin olun.(kablo üzerindeki konnektörler aynı yöne bakıyor)

RS485 kartı üzerindeki P5 köprü konnektörüne şekil 1'de gösterilen (1) Kırmızı şekilde belirtilmiş şekilde bir köprü (jumper) takılarak giriş durumuna atanması gerekir. Üzerindeki LED süreli yanarak devre üzerinde besleme olduğun belirtir.
Şema

Atmel 8 işlemcimiz olan üzere IC1 ile temsil ediliyor. İşlemciye bağlı kristal, C4 ve C6 kondansatörleri saat frekansı üreteci olarak çalışıyor. D2(LED) ve R2 sistem izleme göstergesi olarak çalışıyor. R1 5x10K sipp direnci pull-up direnci olarak çalışıyor.(ne olur ne olmaz.) ISP konnektörü artık bilineceği üzere IC1 programlama için. P3 VFD modülü ile bağlantı kablosu konnektörü. C7 ve C8 aslında VFD modül besleme hattı üzerinde olabilecek dalgalanmaları süzmek üzere düşünüldü.

D1, C1,C2 ve IC2 sistem için gereken 5V besleme devresini oluşturuyor.

IC3 RS485 bağlantısı için gereken bölümü oluşturuyor. R3 direnci hat uygunlaştırma için. P4 RJ12 (6p2c) konnektörü RS485 bağlantısını sağlıyor. R5 gerektiğinde IC3 entegresi kontrol ucunu Vcc çekildiğinde akım sınırlama elemanı olarak çalışıyor. P5 RS485 entegresi işlev seçme kontrol köprüleri için. Buradaki R4,D3(LED) besleme gerilim geldiği gösterir.

Geri kalan kondansatörler filtre içindir. Şemada işlemci kartı ile RS485 modülü arasındaki bağlantıda kullanılan konnektörler gösterilmemiştir.(P2,P2_2)

Şekil-6:Blok şeması


Şekil-7:Devrenin şeması(kırmızı çizgi ile işaretli bölge RS485 iletişim modülüdür)

Devrenin Çalışması

Öncelikle işlemci modülü ile VFD modülü arasında 10 yollu şerit kablo konnektör bağlantısı sağlanıyor. Sonra aynı kablodan işlemci ve RS485 arasındaki bağlantı yapılıyor. Ve besleme kablosu ve RS485 (RJ12) bağlantıları yapılıyor. RS485 bilgisayar tarafında RS232 bağlantıları, RJ12 bağlantısı ve besleme bağlatıları yapılıyor (Başlığın altındaki resme bak)

Devre ilk açıldığı anda işlemci VFD modülün; dijit uzunluğu, ekran parlaklığı, tarama frekansı, ekran çalışma frekansı, Türkçe karakterler (en azından küçük olanları), otomatik dijit artırma gibi ilk değerleri atamakta. Sonra atanmış olan ilk metin ekrana yazılmakta.

Bu noktada işe bilgisayar ile olan RS232 iletişimi giriyor. Bilgisayar üzerinden gelen komut ve karakterlere göre ekran yönlendiriliyor.

Şekil-8:Devre çalışırken(bilgisayardan veri gönderilmiş).

Devre Yapımı

Devre yapımında kritik bir eleman yok. Baskı devre kartı üzerinde geçekleştirildiğinde standart eleman yerleşimi göz önüne alınarak devre kurulabilir. Bu noktada diğer devre montaj teknikleri kullanıldığında bacakların doğru bağlanması önemlidir. Tabii ki kristal topraklanmalıdır. Devrede VFD modülün akım ihtiyacından dolayı 7805 biraz ısınıyor. Bir soğutucu bağlamakta fayda var.
Tüm dirençler çeyrek vattır.
Besleme konusunda bir sorun oluşturmayacağınızı düşünüyorsanız girişteki köprüyü devre dışı bırakabilir veya tek bir diyotla değiştiribilirsiniz. (Kendi besleme kaynağınız varsa ve devreyi kendiniz kullanacaksanız). Bacak bağlantıları uyan başka bir LED kullanılabilir. Entegreler için soket kullanılması sonradan oluşabilecek sorunların çözümünde size yardımcı olabilecektir. Belki daha sonra tümdevreleri başka bir devre üzerinde kullanmak isteyebilirsiniz. Sizin imkan ve tercihlerinize kalmış bir durum...

Şekil-9:Devrenin yol baskı planı(yollar eleman yüzünden göründüğü gibidir)


Şekil-10:Devrenin yerleşim şekli-eleman yüzü


Şekil-11:Devrenin eleman ve PCB birlikte


Burada verilen baskı devre daha önceden işlemci kartın üretildiği varsayımı üzerine verilmiştir. İstendiğinde işlemci (büyük kart) ve RS485 kartı(küçük kart) birleştirilebilir. Böyle bir baskı devre yol ve eleman yüzü ek dosyaların içinde yer almaktadır.
Devre Elemanları

5x10KR1
120RR3
1KR2,R4
10KR5
27pFC5,C6
100nFC2,C4,C8,C9,C10,C11
10µFC1,C3,C7,C12
B125C1500 veya benzeriD1
LEDD2,D3
ATMEGA8IC1
7805IC2
ST485 veya benzeriIC3
3,6864Mhz kristalXT1
6p2c(rj12) konnektörüP4
6 Header P5
6 Header (ISP6)ISP
10 HeaderP3
10 HeaderP2,P2-2
2'li KlemensP1
U tipi Soğutucu-
10'lu kablo-
Köprü(jumper)P5 için

Not: "RS232/RS485 dönüştürücü arabirim" projesi ile ilgili malzeme listesi ilgili projesinden alınmalıdır

Malzeme listesi. Burada işlemci için soket ve 9V adaptör verilmemiştir. Kaliteli 8 ve 28 bacaklı soketler oluşabilecek problemlerin önüne geçecektir. 2'li klemens ve P2 ile P2-2 şemada gösterilmemiştir.

Şekil-12:VFD; Gerçekleştirilen projeye tarih atmak iyi olabilir.


Şekil-13:Tarihin gününü de unutmamak gerek.


Şekil-14:VFD kartının yandan görünümü(Ekran altındaki tozlar unutulmuş)


Şekil-15:Projede kullanılan konnektörleri takılı 10'lu şerit kablolar

Bilgisayar Programı

Bilgisayar üzerinde kullanılan program Delphi 7 ile yazıldı. "VFDEkran.exe" programı 2 ana pencereden oluşuyor. Birinci pencere ayarların yapıldığı penceredir. Seri port seçimi ve VFD parlaklık ayarları yapılır ve VFD ekran Aç/Kapa işlemlerini yerine getiriyor.(parlaklık ayarı ini dosyasına kaydedilmiyor). İkinci pencere ekrana yazılacak veri gönderen penceredir.

Not:Bu program doğrundan RS232 iletişim içinde kullanılabilir

Girdi

Şekil-16:Girdi Penceresinin görünülü

Bu pencere doğrudan VFD ekrana veri gönderme üzerine kuruludur. Gönderilecek veri ve gönderim şekli belirlenir (silme dahil).

Bu pencere üzerindeki öğeleri değinecek olursak;.
 1. Bu alanda girilen ve girilmiş tüm veriler ekranda gösterilir (Türkçe küçük karakterler dahil).16 karakterle sınırlıdır.
 2. (1) nolu alanda girilecek veri şekli seçilir.Değer seçeneğinde doğrudan siz veri girebilirken,saat ve tarihte bilgisayar ayarlı değerleri otomatik girilir)
 3. (1) nolu alanda gösterilen değerin VFD üzerinde ortalanmasını sağlar.
 4. (1) nolu alandaki veri sürekli izlenir ve değişiklik olduğunda VFD ekrana gönderilir.(örneğin saat değeri otomatik güncellenir ve değer değiştiğinde gönderilir.)
 5. (1) nolu alanda veri VFD ekrana gönderilir.
 6. VFD ekranı siler.
 7. Seçenekler penceresini açar

Seçenekler

Şekil-17:Seçenekler penceresi

Seçenekler penceresi üzerindeki öğeleri değinecek olursak;.
 1. Bilgisayara üzerinde bulunan seri portları listeler ve bunlar arasından bağlantısı yapılan port seçilir.Seçilen port numarası ini dosyasına kaydedilir.(tamam butonu tıklandıktan sonra ayar onaylanır)
 2. VFD ekran parlaklığı 8 seviyede ayarlanır. Değer kaydedilmez.Yapılan değişiklik anında ekran üzerinde görülür.
 3. VFD ekranı açar. (Ekran kapalıysa, ekran görüntülerini gösterir)
 4. VFD ekranı kapatır. (Ekran görüntülerini gizler-söndürür)
 5. Bu pencerede yapılan ayarları onaylar ve Girdi pencerisini açar

Veri iletimi

Kendi bilgisayar programını gerçekleştirmek isteyenler için bilgisayar ile işlemci kartı arasındaki veri iletişimi şu şekildedir:

(1) Satır kodu (16-onluk) gönderilir. Bu işlemciye veri geleceğini belirtir.
(2) Sonra onaltı baytlık veri (daha az sayıda olabilir) gönderilir.Türkçe karakterler aynı şekilde gönderilir. Sınıflamasını bilgisayar programı yapar
(3) Son olarak veri bitti komutu gönderilir (153-onluk)

İşlemci bu son veri bitti komutunu aldığında ekrana gelen veriyi yazar.

Ekran aç/kapa ve parlaklık ayarları için işlemci programını inceleyebilirsiniz. Bu komutlar tek bayt olarak gider ve satır kodu ile veri bitti kodu içermez.


Ekler:

ATMEGA8 hakkında bilgi

Atmega8 ve RS485 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi için dosyalar- birleşik

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler