Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

13 Mart 2010 Cumartesi

L2432 LCD Ekran Sürülmesi


Giriş

Kullanım sürelerini dolduran aletler çöpe gönderilir, şanslı olan aletlerde bir eskiciye. Ama elden çıkarılan aletlerde bazen kullanılabilir, işe yarar parçalar olabiliyor. İşte böyle 1995-2000 yıllarına ait bir modem (aslında bilgisayarlı modem diye ifade edebileceğimiz) bir alet eskiciye gitmeden önce el atma şansımız oldu. Üzerinden kullanılabilir parçalar açısından L2432 isimli bir LCD çıktı. Bu projede bu LCD'yi bilgisayar üzerinden (RS232) sürmeye çalışacağız.
LCD

Artık günlük hayatımızın her aşamasına bir şekilde girmiş olan LCD ekranları, kullanım avantajları ve düşük enerji harcamaları sayesinde karşılaşır olduk.

Şekil-1 :L2432 LCD modülün önden görünümü.


Şekil-2 :L2432 LCD modülün arkadan görünümü.

Alet üzerinden sökülen LCD ekran (modül) L2432 olduğu belirlendi. Her nasılsa internet üzerinde bilgilerine ulaşılabildi. Seiko Instruments firması tarafından üretildiği belirtilendi.

Her satırda 24 karakter olmak üzere iki satır ekran özelliğinde, 5x7 matris artı imleç göstergeye sahip. 192 karakter için karakter ROM ve 8 tanede karakter için karakter RAM (programlama için) ve 5V ile çalışması ve en iyisi de karakter LCD modülleri için kullanılan programda kullanılabilmesi oldu.

Şekil-3 :L2432 LCD modülün arkadan yakın plan görünümü.

Modül bağlı olduğu cihazda bir kablo bağlantısı vardı. Ama tasarlanmış devreye uymadığı için kablosu değiştirilmesi gerekti.

Şekil-4 :L2432 Modülünün üzerindeki orjinal kablosu.

Bu noktada iş zaten basite indirgendi. Paralel 8 bit veri veya 4-bit veri ve buna ek yazma/okuma hattı, komut/veri seçme hattı ve en önemli modül seçme hattı mevcut. Bunlar kullanılarak modül kolaylıkla kullanılabilmekte.

Şekil-5 :İşlemci kartı üzerindeki (eleman tarafından) LCD konnektörünün(P1) bacak bağlantıları.

Devre

Devre olarak "FT232 ile USB-Seri LCD Sürülmesi" ve "AVR309 ile USB-Seri LCD Sürülmesi" projelerinde kullanılan işlemci modülü kullanılacak buna ek olarak RS232 iletişimi için "Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" ve "Atmega8 ve RS232 ile 3 Renkli LED Modül Sürülmesi" projelerinde kullanılan RS232 seri iletişim modülü kullanılacaktır.

Şekil-6 :L2432 LCD modül sistemi çalışırken

İşlem basit. RS232 modülü bilgisayar ile işlemci arasındaki RS232 seri iletişimi sağlarken, işlemci modülü sistem için gereken beslemeyi sağlar ve bilgisayardan gelen veri ve komutları yorumlayarak L2432'e göre düzenleyip verileri gösterilmesini sağlar. Ekran iki satır olduğu için bilgisayardan sadece iki satıra göre bilgi gelir ve ekrana yazılır.

Herbir satırda 24 karakter olmasına rağmen, 24 karakter gelmesi gerekmez. Sonuçta ne kadar karakter gelirse gelsin satır sonu bilgisi geldiği zaman karakter ekrana yazılır.

Şekil-7 :L2432 LCD modül(kablosu ile birlikte)


Şekil-8 :İşlemci kartı


Şekil-9 :RS232 seri kartı

Şema

Devre aslında L2432 LCD modülü sürmesi olduğu için projedeki devre bilgisayar ile RS232 üzerinden iletişim kurup, bilgisayardan gelen bilgilere göre L2432 LCD modülü sürülmesidir.

Sistemin kalbini IC1 Attiny2313 işlemcisi oluşturuyor. Bu işlemci için gereken saat sinyallerini XT1,C3,C4 oluşturuyor. D2,C7,C8 ve IC2 sistem için gereken besleme gerilimini (5V) üretir. R2,D1(LED) işlemcinin iletişim durumunu gösteren monitör LED'i olarak çalışır. R1 direnci L2432 modülün kontrast ayarı için kullanılan ayar direncidir.

C10,C11,C12,C13 ve IC3 bilgisayar ile işlemci kartı arasında RS232 iletişimini düzenliyor. P4 DB9 seri port konnektörüdür. D3,R3 Aslında bu kart için kullanılsada, projede devrenin çalıştığını gösteren besleme monitörüdür.

Geri kalan kondansatörler zaten filtre için kullanılıyor. P1 LCD için bağlantı konnektörü, ISP işlemci için programlama konnektörü, P2 ve P2_2 işlemci kartı ve RS232 kartı arasındaki bağlantı için konnektördür.

Şekil-10 :L2432 LCD sürücü blok şeması


Şekil-11 :Devrenin şeması

Devre Yapımı

Devre yapımı hakkında fazla bir şöylemeye gerek yok. Devre herhangi bir şekilde kurulabilir. Sadece farklı frekanslarda kristal kullanılırsa işlemci programının değiştirilmesi gerekir. En azından RS232 ve LCD ekran başlangıç işlemlerindeki zamanlayıcıların yeniden ayarlanması gerekir.

Kendi güç kaynağı olanlar besleme devresi üzerinde değişiklik yapabilir. LED'ler ve bunlara bağlı dirençler((LED ve direnç birlikte)istenildiğinde takılmayabilir. Tabii ki kristal topraklanmalıdır. Sistem 9V besleme ile çok az akım çeker (LCD üzerindeki aydınlatma kullanmadığından) Bu nedenle 7805 üzerinde ek bir soğutucuya ihtiyaç duyulmamaktadır. Tüm dirençler çeyrek wattır. İsteyen RS232 kartı ile işlemci kartını birleştirerek P2 ve P2_2 konnektör bağlantısını iptal edebilir.


Şekil-12:Devrenin baskı devresi şekli(üstten görünüm)


Şekil-13:Devrenin yerleşim planı


Şekil-14:Kartın eleman ve yollarla birlikte yerleşim planı

Devre Elemanları


10K TrimpotR1
1KR2,R3
10µF/25VC1,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14
27pFC3,C4
100nFC2,C6,C8,C9
B125C1500 veya benzeriD2
Max232IC3
ATtiny2313IC1
7805IC2
3mm LEDD1,D3
3,6864Mhz kristalXT1
DB9 dişi konnektörP4
14P konnektör P1
10P konnektörP2,P2_2
KlemensP3
6'lı headerisp
L2432LCD modül
10'lu kablo-


Malzeme listesi. Burada işlemci için soket ve 9V adaptör verilmemiştir. Kaliteli 20 ve 16 bacaklı soket oluşabilecek problemlerin önüne geçecektir.

Şekil-15 :işlemci kartı ile RS232 kartı arasındaki bağlantıyı sağlayan kablo (konnektörleri ile birlikte)

Çalışması

İşlemci programlama için ekran takılmamalıdır. Sürekli programlayıcı devrede olmadığı için koruma öngörülmemiştir. Programlama ve sigorta ayarları tamamlandığı zaman besleme kesilir ve programlayıcı kablosu sökülür ve L2432 kablosu takılır. Bu noktada R1 kontrast ayarı yapılarak ekranda görüntünün görülür ama arka plandaki piksellerin görünmesi engellenir.(Herşey tamamsa, ekranda bu tür ekranlar için kullanılmış olan test sayfası yer alacaktır).

Bu noktada alet seri port üzerinden bilgisayara bağlandığı göz önüne alınarak, bilgisayar üzerindeki "L2432LCDEkran.exe" programı çalıştırılır. Ayarlar bölümünden aletin bağlı olduğu port seçili olduğuna emin olunur.

Bu noktada hangi satıra ne yazılacağı artık kullanıcıya kalmıştır. Örneğin birinci satıra ismini yazarken, ikinci satıra tarih veya saat gösterimini seçebilir. İki buton seçeneği var. Eğer ekrandaki bilgi sürekli değişmeyecese sadece "LCD Ekrana Gönder" butonu kullanılabilir. Ama sürekli değeri değişen bir girdi(saat) varsa o zaman "LCD Ekrana Sürekli Gönder" butonu kullanılabilir.

Şekil-16 :Proje çalışır halde

Not: Ekrana herhangi bir değer gönderildikten ve ekran göstermeye başladıktan sonra bilgisayar kapatılsa veya bağlantısı kesilse bile ekran o veri göstermeye devam edecektir (İşlemcinin beslemesi kesilene kadar)

Bilgisayar Programı

Bu projede işlemcide bir yazılım mevcut ama bu sadece işin yarısı. Diğer yarısını ise bilgisayardaki yazılım oluşturuyor. Yani bilgisayardaki yazılım ekranda ne gösterileceğini denetliyor. Bilgisayardaki program Borland Delphi 7 ile yazıldı. (Neyse ki ücretsiz sürümü vardı)

Bilgisayar programı iki ana pencereden oluşuyor. Birincisi girdilerin yapıldığı ana pencere, diğer sadece port ayarını yapıldığı pencere

Ana pencere


Şekil-17 :Ana pencerenin görünümü


Resimde görülen alanların basitce tanımlarını açıklayacak olursak;
 1. Birinci satır yazı alanı. Burada yazılan değer LCD ekran birinci satırda görüntülenir.
 2. Birinci satır açılır menü şeklinde tanımlanan metin giriş türü vardır: Metin, saat, tarih, gün(haftanın günü) ve boş
 3. İşaretlendiğinde yazı alanlarına girilen metin LCD ekran birinci satırda ortalanır.
 4. İkinci satır yazı alanı. Burada yazılan değer LCD ekran ikinci satırda görüntülenir.
 5. İkinci satır açılır menü şeklinde tanımlanan metin giriş türü vardır: Metin, saat, tarih, gün(haftanın günü) ve boş
 6. İşaretlendiğinde yazı alanlarına girilen metin LCD ekran ikinci satırda ortalanır.
 7. LCD ekrana yazı alanlarındaki bilgiyi tek seferlik gönderir.
 8. LCD ekrana yazı alanlarındaki bilgiyi sürekli gönderir. (saat ve tarih sürekli güncellenir)
 9. LCD ekranı siler
 10. Seçenekler penceresini açar


Seçenekler


Şekil-18 :Seçenekler penceresinin görünümü


Resimde görülen alanların basitce tanımlarını açıklayacak olursak;
 1. LCD ekran seri port bölümünün bağlı olduğu portu seçilir. (bağladığınız porta dikkat.)
 2. Seçenekleri onaylar ve pencereyi kapatırEkler:

ATtiny2313 hakkında ayrıntılı bilgi için

L2432 LCD Ekran Sürülmesi için dosyalar-birleşik

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A...

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler