Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

5 Kasım 2010 Cuma

ATtiny2313 ile YMC162 LCD Modül sürülmesi (RS232)


Giriş

Ömrünü bir şekilde tamamlayıp işlevselliğini yitiren cihazların ne olduğu bilinen bir durum. Bu projede kullanım dışı kalmış olan "Samsung SCX4300" (kendi markası altında üretilen ticari bir üründür) yazıcısına ait bir LCD modülün(YMC162) Attiny2313 ile sürülmesi işlenecek.

Not: Bu projede kullanılan devre ile ilgili bilgileri "L2432 LCD Ekran Sürülmesi", "EDMCPR6YOY LCD Ekran Sürülmesi" ve "NEA02017 LCD Ekran Sürülmesi" projesinde bulabilirsiniz.
YMC162


Şekil-1 :YMC162 LCD modülün önden görünümü.

Aslında yazıcı sökülürken ne olduğu konusunda kesin emin olunamayan LCD ekran, söküldükten sonra ve küçük bir incelemeden sonra aslında piyasada kullanılan LCD modüller ile uyumlu olduğu görüldü.

Şekil-2 :YMC162 LCD modülü arkadan görünümü.

Ön panelin üzerindeki kapağın hemen altına buton kartı ile birlikte monte edilmiş olan LCD ekran birkaç vidanın sökülmesi ve yankesiki ile LCD ekranı diğer karta bağlayan kabloların kesilmesi ile sizin kullanabileceğiniz duruma geliyor.

Şekil-3 :YMC162 LCD modülü arkadaki etiketi.

LCD modül üzerinde kalan kabloların temizlenmesi ve yeni kablonun takılması (bu proje için ucunda 14p konnektör bulunan 14'lü şerit kablo uçları LCD modüle lehimlendi) ile projelerde kullanılmak üzere hazır bir LCD modül haline gelmekte.

Şekil-4 :YMC162 LCD modülü arkadaki lehimlenen kablolara sıkılmış sıcak silikon.

YMC162 üzerindeki etiket ve internetde "Anshan Yes Optoelectronics Display Co. Ltd." tarafından üretildiği görülen YMC162 LCD modülü 2x16 (2 satır, 16 sütun) karakter görüntüleme yeteneğindedir. 5V besleme gereksinimi olan LCD STN modunda pozitif tipli ekrandır. LCD üzerinde tam isim olarak "YMC162-197AAAHDCN" belirtilmiş.

Bacak bağlantısı olarak 14 bacaklı standart LCD bağlantısı olduğu görülmektedir.
Devre

Proje normalde 2 modülden oluşuyor. Birinci modül işlemci modülüdür, ikinci modül RS232 dönüştürücü modülüdür.

Şekil-5 :LCD sürücü kartı.


Şekil-6 :RS232-seri(uart) dönüştürücü).


Şekil-7 :2x16 LCD ekran, bağlantı kablosu ile birlikte.


Şekil-8 :LCD sürücü kartı ile RS232 dönüştürücü kartı arasındaki bağlantıyı sağlayan kablo.

Şema

Devre YMC162 LCD modülü sürmesi olduğu için projedeki devre bilgisayar ile RS232 üzerinden iletişim kurup, bilgisayardan gelen bilgilere göre YMC162 LCD modülü sürülmesidir.

Sistemin kalbini IC1 Attiny2313 işlemcisi oluşturuyor. Bu işlemci için gereken saat sinyallerini XT1,C3,C4 oluşturuyor. D2,C7,C8 ve IC2 sistem için gereken besleme gerilimini (5V) üretir. R2,D1(LED) işlemcinin durumunu gösteren monitör LED'i olarak çalışır. R1 direnci YMC162 modülün kontrast ayarı için kullanılan ayar direncidir.

C10,C11,C12,C13 ve IC3 bilgisayar ile işlemci kartı arasında RS232 iletişimini düzenliyor. P4 DB9 seri port konnektörüdür. D3,R3 Aslında bu kart için kullanılsada, projede devrenin çalıştığını gösteren besleme monitörüdür.

Geri kalan kondansatörler zaten filtre için kullanılıyor. P1 LCD için bağlantı konnektörü, ISP işlemci için programlama konnektörü, P2 ve P2_2 işlemci kartı ve RS232 kartı arasındaki bağlantı için konnektördür.


Şekil-9 :Devrenin blok şeması


Şekil-10 :LCD Modülü Devrenin şeması

Devre Yapımı

Devre yapımı konusunda fazla kritik bir nokta yok.

LCD ekran üzerinde söküldüğü zaman kablo var. Bu kablonun kendi projemizde kullanabilmek için sökülüp kendi kablomuzun lehimlenmesi gerekiyor. Kablolama esnasında kablolar arasında kısa devre olmaması konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Kablolar bacak bağlantıları konusunda biraz araştırabilirsiniz. Lehimlemeden sonra bir sorun olup olmadığı konusunda LCD ekranı denedikten sonra kabloların LCD ekrana lehimleme noktalarına biraz sıcak silikon sıkılması ileride yaşanabilecek kablo kopmalarının önüne geçecektir

Şekil-11:LCD Modül-baskı devresi şekli(üstten görünüm)


Şekil-12:LCD Modül-yerleşim planı


Şekil-13:LCD Modül-eleman ve yollarla birlikte yerleşim planı.

Devre Elemanları

10K TrimpotR1
1KR2,R3
10µF/25VC1,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14
27pFC3,C4
100nFC2,C6,C8,C9
B125C1500 veya benzeriD2
Max232IC3
ATtiny2313IC1
7805IC2
3mm LEDD1,D3
3,6864Mhz kristalXT1
DB9 dişi konnektörP4
14P konnektör P1
10P konnektörP2,P2_2
KlemensP3
6'li headerisp
YMC162LCD modül
10'lu kablo-

Çalışması

İşlemci programlama için ekran takılmamalıdır. Sürekli programlayıcı devrede olmadığı için koruma öngörülmemiştir. Programlama ve sigorta ayarları tamamlandığı zaman besleme kesilir ve programlayıcı kablosu sökülür ve YMC162 kablosu takılır. Bu noktada R1 kontrast ayarı yapılarak ekranda görüntünün görülür ama arka plandaki piksellerin görünmesi engellenir.(Herşey tamamsa, ekranda bu tür ekranlar için kullanılmış olan test sayfası yer alacaktır).

Şekil-14:Proje elemanları çalışırken.

Bu noktada alet seri port üzerinden bilgisayara bağlandığı göz önüne alınarak, bilgisayar üzerindeki "LCDEkran2x16.exe" programı çalıştırılır. Ayarlar bölümünden aletin bağlı olduğu portun seçili olduğuna emin olunur.

Şekil-15:Bir ekran mesajı.

Bu noktada hangi satıra ne yazılacağı artık kullanıcıya kalmıştır. Örneğin birinci satıra ismini yazarken, ikinci satıra tarih veya saat gösterimini seçebilir. İki buton seçeneği var. Eğer ekrandaki bilgi sürekli değişmeyecese sadece "LCD Ekrana Gönder" butonu kullanılabilir. Ama sürekli değeri değişen bir girdi(saat) varsa o zaman "LCD Ekrana Sürekli Gönder" butonu kullanılabilir.

Şekil-16:Bir ekran mesajı.


Şekil-17:İki satırda saat ve takvim gösterimi.


Şekil-18:Karakter sayısını göstermek için.

Bilgisayar Programı

Bu projede işlemcide bir yazılım mevcut ama bu sadece işin yarısı. Diğer yarısını ise bilgisayardaki yazılım oluşturuyor. Yani bilgisayardaki yazılım ekranda ne gösterileceğini denetliyor. Bilgisayardaki program Borland Delphi 7 ile yazıldı. (bilgisayar programı YMC162'e göre güncellendi)

Bilgisayar programı iki ana pencereden oluşuyor. Birincisi girdilerin yapıldığı ana pencere, diğer sadece port ayarını yapıldığı pencere

Ana pencere


Şekil-19:Ana pencerenin görünümü.

  1. Birinci satır yazı alanı. Burada yazılan değer LCD ekran birinci satırda görüntülenir.
  2. Birinci satır açılır menü şeklinde tanımlanan metin giriş türü vardır: Metin, saat, tarih, gün(haftanın günü) ve boş
  3. İkinci satır yazı alanı. Burada yazılan değer LCD ekran ikinci satırda görüntülenir.
  4. İkinci satır açılır menü şeklinde tanımlanan metin giriş türü vardır: Metin, saat, tarih, gün(haftanın günü) ve boş
  5. LCD ekrana yazı alanlarındaki bilgiyi tek seferlik gönderir.
  6. LCD ekrana yazı alanlarındaki bilgiyi sürekli gönderir. (saat ve tarih sürekli güncellenir)
  7. LCD ekranı siler
  8. Seçenekler penceresini açar

Seçenekler


Şekil-20:Ana pencerenin görünümü.

Resimde görülen alanların basitce tanımlarını açıklayacak olursak;
  1. LCD ekran seri port bölümünün bağlı olduğu portu seçilir. (bağladığınız porta dikkat.)
  2. Seçenekleri onaylar ve pencereyi kapatır.Ekler:

ATtiny2313 hakkında ayrıntılı bilgi için

"ATtiny2313 ile YMC162 LCD Modül sürülmesi (RS232)" için dosyalar-birleşik

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler