Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

10 Aralık 2010 Cuma

Hava Ortamında Bilgisayar ve YMC162 LCD Modül Arasında Kızılaltı İletişim


Giriş

"Havadan kızılaltı İletişim" projesi ile kızılaltı iletişim için gerekli modüller oluşturuldu. "ATtiny2313 ile YMC162 LCD Modül sürülmesi (RS232)" projesi ile de bilgisayar ile YMC162 LCD modül sürülmesi projesi oluşturuldu. LCD ekran pekala bilgisayar ile doğrudan kablo bağlantısı olmaksızın kızılaltı iletişim sürülmesi mümkün

Bu projede bilgisayar ile YMC162 arasında kızılaltı ışık sistemi kullanarak iletişim kurulması işlenecek
Kızılaltı ışık iletişimi


Şekil-1 :Temel iletişim.

"Havadan kızılaltı İletişim" projesinde temel düzeyde anlatıldığı gibi sistem aynen kullanılıyor.

Verici modül bilgisayar tarafına RS232 seri çevirici modülün seri bağlantısına takılıyor. Böylelikle bilgisayardan gelen RS232 bilgisi kızılaltı sinyallerine dönüştürülebiliyor.

Alıcı bölümü konnektörü 10'lu şerit kablo ile YMC162 LCD ekran modülünün seri iletişim konnektörüne bağlanıyor. (UART)

İletişim ise şöyle yapılıyor. Bilgisayar tarafından oluşturulan RS232 sinyali seri-RS232 dönüştürücü üzerinden seri sinyale dönüştürülüyor.Oluşturulan seri sinyale kızılaltı verici bölüme ulaştığında sinyalin sadece lojik-0 seviyendeki sinyaller 38KHz ile modüle edilmiş kızılaltı ışık sinyalleri tarafından ortama yayılınlanıyor. Şimdi ortama okunmaya hazır bir kızılaltı ışık sinyali var.

Ortamdaki kızılaltı ışık sinyali kızılaltı alıcısı tarafından algılanır. Kızılaltı ışığın geldiği anlarda lojik-0 üretecek şekilde elektriksel sinyallere dönüştürür. (Burada oluşturulan elektrik sinyalleri gönderilen sinyalle uygun olacağından seri iletişim sinyalleridir-UART) Bu üretilen elektrik sinyaller LCD sürücü modüle ulaştırılır ve gelen sinyale göre yorumlanarak LCD modül sürülür.

Sonuçta bilgisayardan gönderilen herhangi bir veri LCD ekran üzerinde görüntülenir.
Devre

Kızılaltı iletişim için oluşturulan modüllerin farklı projelerde kullanılabilmesi için bağımsız kartlar şeklinde oluşturulmuştur. Ayrıca kendi beslemeleri olmayıp bağlandıkları modüllerden beslenecek şekilde tasarlanmıştır.

Kızılaltı alıcısı ve kullanılan modülasyon frekansı yüzünden bilgisayar ile LCD modül arasında 2400bps hızında iletişim kurulabilmektedir.Kendi programınızı oluşturacaksanız, bilgisayar ve LCD modül sürücüsü iletişim programında bu iletişim hızını göz önünde bulundurmanız önerilir.

Şekil-2 :RS232_seri dönüştürücü kartı.


Şekil-3 :Kızılaltı iletişim için verici kartı.


Şekil-4 :Kızılaltı iletişim için alıcı kartı.


Şekil-5 :YMC162 LCD sürücü kartı kartı.


Şekil-6 :YMC162 ekranı (bağlantı kablosu ile).


Şekil-7 :Kızılaltı iletişim için kablolar.

Dikkat edilirse projedeki kızılaltı alıcı ve verici modülleri üzerinde besleme devresi yoktur. Gerekli olan besleme gerilimlerini alıcı ve verici bölümlerindeki 10'lu kablo bağlantısı üzerinden alacaklardır. (seri iletişim ile birlikte)
Şema

Sistem iki ana modülden oluşuyor.

Alıcı: modülü temelde sadece IC1 olarak tanımlanmış Kızılaltı alıcısıdır. R1 (68 Ohm) direnç olası aşırı akım çekilmesine karşı kullanılır. R2 (10K) direnci ise sadece pull-up direncidir. Kızılaltı alıcı bölümüne ek olarak YMC162 LCD modülü sürmesi için gereken devre elemanlarını içeren modüldür.Sistemin kalbini IC2 Attiny2313 işlemcisi oluşturuyor. Bu işlemci için gereken saat sinyallerini XT1,C4,C5 oluşturuyor. D2,C8,C9 ve IC3 sistem için gereken besleme gerilimini (5V) üretir. R4(1K),D1(LED) işlemcinin durumunu gösteren monitör LED'i olarak çalışır. R3 (10K) direnci YMC162 modülün kontrast ayarı için kullanılan ayar direncidir. Kondansatör filtre amaçlıdır. P1 ve P4 şema üzerinde gösterilmemiştir. P2 LCD bağlantı konnektörüdür. ISP işlemci için programlama konnektörüdür

Verici modülünün IC1 Attiny2313 işlemcisi oluşturuyor. Bu işlemci için gereken saat sinyallerini XT1,C3,C4 oluşturuyor. R3 (100 Ohm) kızılaltı LED için akım sınırlama elemanı olarak kullanılıyor. R1 (10K) direnci Q1 için pull-down direnci olarak kullanılırken R2 (1K) transistör sürme direnci olarak kullanılmaktadır. Q1 TIP122 direnci Kızılaltı ledler için sürücü olarak kullanılmaktadır. D1 ve D2 sistemin kızılaltı ışığını üreten elemanlardır. RS232 seri dönüştürücü bölümü için C10,C11,C12,C13 ve IC2 bilgisayar ile işlemci kartı arasında RS232 iletişimini düzenliyor. P4 DB9 seri port konnektörüdür. D3,R3(1K) projede devrenin çalıştığını gösteren besleme monitörüdür.D4,C12,C13,C14 ve IC3 sistem için gereken besleme gerilimini ( 5V) üretir. Şema üzerinde P1 ve P4 gösterilmemiştir. Geri kalan kondansatörler filtre amaçlıdır ISP işlemci için programlama konnektörü

Şekil-8 :Sistemin blok şeması


Şekil-9 :Kızılaltı iletişim sisteminin Alıcı ve Verici olarak Devre şeması

Devre Yapımı

Devre yapımı konusunda fazla kritik bir nokta yok.

Hatta verici bölümündeki Attinny2313 sigorta ayarları ile oynayarak (iç saat üreteci 4MHz) XT1,C3,C4 değerleri kullanılmayabilir. Attinny2313 için soket kullanılması ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde yardımcı olabilir.

Şekil-10:Kızılaltı iletişim alıcı-baskı devresi şekli(üstten görünüm)


Şekil-11:Kızılaltı iletişim alıcı-yerleşim planı


Şekil-12:Kızılaltı iletişim alıcı-eleman ve yollarla birlikte yerleşim planı.


Şekil-13:Kızılaltı iletişim verici-baskı devresi şekli(üstten görünüm)


Şekil-14:Kızılaltı iletişim verici-yerleşim planı


Şekil-15:Kızılaltı iletişim verici-eleman ve yollarla birlikte yerleşim planı.

Programları işlemcilere yüklemeden gerekli sigorta ayarlarını yapmış olduğunuza emin olun. (Bu projede verilmiş olan programları kullanın.)
Devre Elemanları

Alıcı Bölüm
68RR1
10KR2
1KR4
10K trimpotR3
10µF/25VC2,C6,C8
27pFC4,C5
100nFC1,C3,C7,C9
sm038IC1
ATtiny2313IC2
7805IC3
LEDD1
RB156D2
3,6864Mhz kristalXT1
10P konnektör(2x5)P1,P4
14P konnektör(2x7)P2
2'li klemensP3
6'li header(2x3)isp
10'lu kablo-
YMC162 LCD modül-

Verici Bölüm


10KR1
1KR2,R4
100RR3
10µF/25VC1,C6,C7,C9,C10,C11,C13,C14
27pFC3,C4
100nFC2,C5,C8,C12
Kızılaltı LEDD1,D2
ATtiny2313IC1
ST232IC2
7805IC3
TIP122Q1
RB156D4
4Mhz kristalXT1
10P konnektör(2x5)P1,P4
DB9 konnektörP2
2'li klemensP3
6'li header(2x3)isp
10'lu kablo-
20 bacaklı entegre soketi-
16 bacaklı entegre soketi-

Malzeme listesinde besleme devreleri için adaptörler verilmemiştir. 2 Adet 9V'luk adaptör önerilir.
Devrenin Çalışması


Şekil-16:Kızılaltı alıcı ile LCD sürücünün bağlantıları.


Şekil-17:Kızılaltı alıcı ile LCD sürücünün bağlannmış şekli.

Bağlantıları gerçekleştirirken 10 yollu şerit kablonun bağlantılarını doğru yapıldığına emin olun. Özellikle şase ve beslemelerin doğru yönte takılmış olduğuna emin olun.

Şekil-18:Kızılaltı verici ile RS232-seri dönüştürücünün bağlantıları.


Şekil-19:Kızılaltı verici ile RS232-seri dönüştürücünün bağlannmış şekli.

P1 ve P4 arasındaki kablo bağlantısını doğru yapılmış olduğuna emin olun. İsteyen pekala bu aradaki bağlantıyı farklı şekilde gerçekleştirebildiği gibi, kartları birleştirebilir.

Şekil-20:Kızılaltı sistem ile bilgisayardan LCD ekrana gönderilmiş bilgi. Sürekli güncelleniyor

Program olarak "ATtiny2313 ile YMC162 LCD Modül sürülmesi (RS232)" projesinde program kullanılıyor. Tek fark Ayarlar bölümüne eklenmiş olan "baud oranı" seçeneğidir. Eğer seçili değilse "2400" değerini seçin ve seçili olduğuna emin olur. Çünkü bu proje ile verilen LCD sürücü programı için baud oranı 2400 olarak belirlenmiştir.

Projenin filmi
Ekler:

ATtiny2313 hakkında ayrıntılı bilgi için

"Hava Ortamında Bilgisayar ve YMC162 LCD Modül Arasında Kızılaltı İletişim" için dosyalar-birleşik

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler