Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

22 Nisan 2009 Çarşamba

RS232/RS485 dönüştürücü arabirim


Burada yer alan devre aslında doğrudan işlemci uygulaması için değil ama bazı devrelerde bilgisayar ile bağlantı için kullanılacaktır. Dolayısı ile bilgisayar programıda ilgili devre ile birlikte sunulacaktır.

Devrenin genel tanımı


Bilgisayarlar uzun zamandan beri seri haberleşme portu üzerinden kolayca haberleşmektedir. (Her ne kadar günümüzde birçok ana kart üzerinde bu port olmasa bile)
RS232 portu kullanımı ve kontrolu son derece kolay bir yapıya ve programlama dilleri açısından oldukça yaygın bir desteğe de sahiptir. Ama yinede bazı sınırlamalara sahiptir. Bunlardan biri de bağlantı için kullanılan kablo boyudur. Çoğunlukla 2-3 metre civarındadır. Peki 10 metre veya 20 metre mesafedeki bir devre ile iletişim için kullanmak istersek ne olur?

Bu durumda diğer iletişim tekniklerine geçmek gerekir. Bunlardan r422, rs485, ethernet, kablosuz rf bağlantı ürüntleri, kızılaltı iletişim sistemleri örnek gösterilebilir. Burada ele alacağımız rs485 bağlantısıdır. Bu iletişim için birçok üretici kendilerine göre özellikleri bulunan çeşitli devre elemanları üretmiştir.

rs485 basitçe iki kablo üzerinden iletişim için tasarlanmış bir iletişim yöntemi. İki kablo üzerindeki bilgi kabloların birbirine göre elektriksel seviyelerine bakarak işletişim kurar. İşlemci veya bilgisayar tarafında ise Rx,Tx ve kontrol uçları bulunur. Kontrol uçları birbirine göre evrilmiş durumda olduğundan birleştirilerek tek bir kontrol ucu olarak kullanılmakta.

Devremiz basitçe üç bölüm üzerinden incelenebilir. Her zamanki gibi besleme, RS232 arabirimi ve RS485 arabirimi.

Bu sistem sadece bu tipte iletişim sistemlerinin bir bilgisayar için oluruşturulmuş bir modülüdür. Yani bu tipte iletişim kurabilen sistemler ile sadece kablo bağlantıları kullanılarak bir ağ oluşturulması mümkün. Oluşturulacak ağ fiziksel olarak kablo bağlantı uzunluğu (çevreden gelebilecek elektriksel parazitleri ve sinyal bozulmalarını göz önüne almak gerekir) ve sistemin izin verebileceği modüller ile sınırlı. Tabii ki uygun bir kontrol yazılı kullanılarak.


Şekil-1 Devrenin çalışması hakkında bir fikir verecektir.


TemelleriŞekil-2:485 entegresi bacak bağlantısı


Bacak bağlantısıAçıklaması
ROAlıcı çıkışı
REAlıcı çıkış izni
DE Sürücü çıkış izni
DISürücü girişi
AEvirmeyen alıcı girişi ve evirmeyen sürücü çıkışı
BEviren alıcı girişi ve eviren sürücü çıkışı
GND Toprak
VccBesleme


Yukarıdaki tablo rs485 iletişimi için kullanılan bir entegrenin bacak bağlantılarını göstermektedir. Doğrudan DE ve RE bacakları birbirine bağlanarak bir kontrol ucu oluşturularak iletişim yönünü belirlemede kullanırız.
RO bağlantısı Rx ve DI bağlantısı Tx bağlantısını oluşturur. Bunlar bilgisayar bağlantısıdır. (RS232 üzerinden)
A ve B uçları ise doğrudan RS485 bağlantı uçlarıdır. Buna tek eklenecek olan bir dirençtir. Yani hatta bir yük direnci eklenecek böylece hat üzerindeki parazitlerin bir bölümü süzülecek hattan meydana gelebilecek sinyal bozulmaları engelenecek. Daha ayrıntılı bilgi için üreticilerin veri kağıtları ve internet üzerinden araştırma yapılması daha iyi olacaktır.

Şema

Devre basit bir şekilde 3 bölüme ayrılabilir:
Besleme köprü üzerinden alınan gerilim süzme kondansatörleri üzerinden süzülür ve 7805 üzerinden 5V gerilim oluşturulur.
RS232 bağlantısı; bilgisayar seri portu üzerinden Rx,Tx ve DTR bağlantıları TTL seviyesine uyarlanır.


Şekil-3:Devrenin şeması


Devre Yapımı

Devre yapımında kritik elemanı rs485 ve rs232 entegreleri. Bu elemalar için soket kullanılması ileride oluşabilecek sorunlarda bu elemanların değiştirilmesini kolaylaştırır. Devre fazla karışık değil isteyen delik kart veya diğer devre montaj teknikleri kullanılabilir.


Tüm dirençler çeyrek wattır.
Besleme konusunda bir sorun oluşturmayacağınızı düşünüyorsanız girişteki köprüyü devre dışı bırakabilir veya tek bir diyotla değiştiribilirsiniz. (Kendi besleme kaynağınız varsa ve devreyi kendiniz kullanacaksanız) .

Devre yapımında izlenecek adımlar basitçe:


1-Köprüleri tak
2-Dirençleri tak
3-Soketleri tak
4-Kondansatörleri tak
5-Yarı iletken elemanları tak
6-Tüm elemanları taktıktan sonra devreye entegreleri takmadan elektrik ver ve entegrelerin bacaklarında doğru gerilim olduğunu onayla
7-Son olarak entegreleri soketlere tak.
Zaten gerisi devrenin bilgisayar bağlantısını yapıp çalışmasını test etmektir.


Şekil-4:Devrenin yerleşim planıŞekil-5:Devrenin baskı devresi şekli (eleman yüzü tarafından göründüğü gibi)Şekil-6:Eleman ve baskı devre birleşimiŞekil-6:Kartın alttan görünümü (Kartın altı lehimleme kolaylığı ve korozyana karşı kaplanmış)

Devre Elemanları
120RR1
100nFC1,C6,C7,C10
10µF C2,C3,C4,C5,C8,C9
MAX232 IC1
ST485 IC2
7805 IC3
B125C1500 D13
DB9 P1
6P6C veya 6P2C RJ12 prizi P2
Adaptör girişi P3


Malzeme listesi. Malzeme listesinde 9V adaptör verilmemiştir.

Not: Devre şemasında ,beslemenin olduğunu gösteren uyarı LEDi eklenmemiştir. İsteyen bunu devresine ekleyebilir.


Besleme ister doğrudan adaptör bağla, istersen fiş-priz bağlantısını kullan. Ama devre kutu içine konulacaksa bu fiş-priz bağlantısı bağlantısı kullanışlı olacaktır.


Ekler:

RS232/RS485 dönüştürücü arabirim için dosyalar- birleşik

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler