Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

27 Mayıs 2010 Perşembe

Atmega8 ve LM35 ile LED ekranlı Termometre-2


Giriş

"Atmega8 ve LM35 ile LED ekranlı Termometre" projesini gerçekleştirdik. Fakat projenin günlük kullanımı açısından (örneğin oda içindeki sıcaklık gösterimi) bazı eksikleri var. Gösterilen değerin birimini gösterecek bir işaret koyulmazsa uzun zaman içinde bazı karışıklıklar olabileceği ortada. Bunun için sıcaklık biriminin ekran üzerinde gösterilmesidir. Oda sıcaklığının ölçülmesinde, özel bir durum yoksa tam sayı olarak sonucun gösterilmesi yeterlidir.
Güncellemeler


Şekil-1 : 7 parçalı LED ekranda C harfinin yazılması.

"Atmega8 ve LM35 ile LED ekranlı Termometre" projesindeki devre aynen kullanıldı. Sadece işlemci programında küçük bir değişiklik yapılarak ondalık hanesi bir 'C' yazacak şekilde değiştirildi. Bu işlem sadece 7 parça ile gösterimi son derece sınırlı olan rakam ekranında yapılması gerekti.

Neyse ki bu işlem için fazla bir elemana ihtiyaç olmadan 7 parçalı LED gösterge üzerinde 'C' gösterimi mümkündür. Şekilde görüldüğü gibi kırmızı ile gösterilen parçaların yakılması yeterli. Yani 'a', 'd', 'e' ve 'f' parçalarının yakılması için işlemcinin programında değişiklik yapıldı. Ama sadece "Atmega8 ve LM35 ile LED ekranlı Termometre" projesinin ondalık hanesindeki gösterge üzerinde 'C' gösterilecek. (sağdan birinci hane)

Burada dikkat edilecek olan sadece artık ondalık noktaya ihtiyaç olmamasıdır. Bu ondalık nokta sağdan ikinci hanededir. Tek yapılması gereken bu noktayı yakmayı sağlayan bacağın programda kapatılması.

Not: Bu projedeki programı "Atmega8 ve LM35 ile LED ekranlı Termometre" projesi üzerine ekleme düşünülsede, projenin daha fazla karışmaması için ayrı bir proje olarak yapması uygun görüldü. "Atmega8 ve LM35 ile LED ekranlı Termometre" projesindeki tüm bilgiler işlemci programı hariç aynısıdır.

Aslında bu projedeki işlemci programı 2. sürüm oldu. Diğer proje gerçekleştirildikten sonra devre kullanılırken duyulan ihtiyaç çerçevesinde bu değişiklikler gerçekleştirildi.(Örneğin rüzgarlı odada termometre değeri sürekli değişiyor ve yanında başka LED göstergeler varsa hangisini ne gösterdiği konusu zaman zaman kafa karışıklığına sebep olabiliyor.) Neyse ki fena da olmadı.

Şekil-2 : Termometre duvarda ve çalışırken.

Devre kullanım için sıcak silikon ile duvara yapıştırıldı. (Duvar fayanstı ve kart dışarıdan sadece besleme kablosu bağlantılarına ihtiyaç duyuyor.) Böylelikle sürekli görülebilir bir yerde tutulmuş oldu. İsteğe bağlı olarak bir kutuya konulabilir hatta LM35 ve LED gösterge bölümü hariç devre tamamen silikon ile kaplanabilir. Aslında böyle su yalıtımıdı sağlanabilir. Bu noktadan sonrası artık kullanıcının arzusuna ve isteğine, birazcıkta hayal gücüne kalmış bir durum

Şekil-3 : LM35 sıcak hava üfleyen alet ile ısıtılınca.


Şekil-4 : LM35 sıcak hava üfleyen alet ile elde edilmiş bir sıcaklık.

Not: Sıcak hava üfleyen alet sıcaklığı lehimi bile eritebildiğinden LM35'i yakabileceği ihtimaline karşı ısıtma işlemi fazla abartılmamıştır.Ekler:


ATMEGA8 hakkında bilgi

Atmega8 ve LM35 ile LED ekranlı Termometre-2 için dosyalar-birleşik

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A...

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler