Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

14 Haziran 2010 Pazartesi

Atmega8 ve FT232 ile VFD-2 Ekran Modülü Sürülmesi


Giriş

Elektronik cihazlar ilk alındıklarında, kendi zamanlarının teknoljisini taşıdıkları için en verimli ve kullanışlı araçlardır. Belirli bir zaman geçtikten sonra özellikle cihazın yeni sürümleri çıktığında, özellikle kendilerine özel sarf malzemeleri kullanıyorlarsa, ne yazık ki o ürüne ait sarf malzemeleri bulmak bir yana tamir için yedek parça bile bulunmaz, bulunsa bile astarı yüzünden pahalıya gelir. İşte böyle bir durumdaki laserJet 4plus yazıcısına ait ekran kartı ıskartaya çıktı. Bu projede bu ekran kartını Atmega 8 işlemcisi ile sürmeye çalışacağız.

Temeller

Vakum flöresan ekranlar konusuna "Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi","Atmega8 ve RS485 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi " ve "Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projelerinde değinildi.

Not:Proje doğrudan "Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projesi ile bağlantılıdır. O projede kullanılan kartlar ve programlar aynen bu projede de kullanılmaktadır.

Triod lamba çalışma prensibi üzerine kurulu olan sistem, basitçe vakum ortamında bulunan elektron ayan bir katot (ısıtıcı fleman) üzerinden akım akıtıldığı zaman ortam içine elektron yayar. Bu elektronlar bir ızgara üzerine uygulanan gerilim ile hareket yönü kontrol edilir. Uygun ızgara gerilimine sahip sistemde elektron anot üzerine ulaştığında anot üzerine kaplı fosfor tabakasının ışık vermesine sağlar. Bu mekanizma kontrol edilerek VFD ekran üzerinde istenen görüntünün oluşturulmasını sağlar.

Buradaki VFD ekran kontrolu yazıcıdan sökülmüş modül üzerine takılı M66004 çip ile sağlanır.

VFD Modülü ve Değişiklikler

"Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi","Atmega8 ve RS485 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi " ve "Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projelerinde sözü geçen VFD modülü ile çok benzemektedir. Sadece farklı yazıcı modelleri üzerinde kullanıldıklarından sanki küçük bir sürüm değişikliği var.Giriş

Elektronik cihazlar ilk alındıklarında, kendi zamanlarının teknoljisini taşıdıkları için en verimli ve kullanışlı araçlardır. Belirli bir zaman geçtikten sonra özellikle cihazın yeni sürümleri çıktığında, özellikle kendilerine özel sarf malzemeleri kullanıyorlarsa, ne yazık ki o ürüne ait sarf malzemeleri bulmak bir yana tamir için yedek parça bile bulunmaz, bulunsa bile astarı yüzünden pahalıya gelir. İşte böyle bir durumdaki laserJet 4plus yazıcısına ait ekran kartı ıskartaya çıktı. Bu projede bu ekran kartını Atmega 8 işlemcisi ile sürmeye çalışacağız.

Temeller

Vakum flöresan ekranlar konusuna "Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi","Atmega8 ve RS485 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi " ve "Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projelerinde değinildi.

Not:Proje doğrudan "Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projesi ile bağlantılıdır. O projede kullanılan kartlar ve programlar aynen bu projede de kullanılmaktadır.

Triod lamba çalışma prensibi üzerine kurulu olan sistem, basitçe vakum ortamında bulunan elektron ayan bir katot (ısıtıcı fleman) üzerinden akım akıtıldığı zaman ortam içine elektron yayar. Bu elektronlar bir ızgara üzerine uygulanan gerilim ile hareket yönü kontrol edilir. Uygun ızgara gerilimine sahip sistemde elektron anot üzerine ulaştığında anot üzerine kaplı fosfor tabakasının ışık vermesine sağlar. Bu mekanizma kontrol edilerek VFD ekran üzerinde istenen görüntünün oluşturulmasını sağlar.

Buradaki VFD ekran kontrolu yazıcıdan sökülmüş modül üzerine takılı M66004 çip ile sağlanır.

VFD Modülü ve Değişiklikler

"Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi","Atmega8 ve RS485 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi " ve "Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projelerinde sözü geçen VFD modülü ile çok benzemektedir. Sadece farklı yazıcı modelleri üzerinde kullanıldıklarından sanki küçük bir sürüm değişikliği var.

Şekil-1:VFD modülünün önden görünümü(ekran ve butonlar temel alınarak)


Şekil-2:VFD modülünün arkadan görünümü (bağlantı konnektörü sökülmemiş halde)

Modül öncelikle 5V ile çalışıyor. Vakum floresan ekran için gereken fleman sürmesi ve anot-katot ve ızgara için gereken gerilimleri bu 5V üzerinden küçük bir transformatör devresi ile elde ediyor. Ekran sürülmesi M66004 tümdevresi üzerinden kontrol ediliyor. Bu tüm devre 3 bacak üzerinden işlemciden bilgi alıyor: CS (çip seçme), saat ve veri (i2c).Bu modül seri arayüzü kullanarak işlemci ile iletişim kurabilmektedir.

Şekil-3:VFD modülünün konnektör bağlantısı (kart üzerinden)

Modül üzerinden buton için (74HC165) ve LED kontrol için (74HC595) bulunmakta. Bunlarda seri ve saat bacakları ile birlikte kendi çip seçme bacaklarını içeriyor. (Devrenin denenmesi esnasında karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle bu bölüm iptal edilmiş ve LEDler kart üzerinden sökülmüştür.)

Şekil-4:VFD modülün kontrol entegresi

Modül 9 bacaklı bir konnektör üzerinden besleme dahil tüm bu bağlantıları sağlıyor. Bu konnektör kart üzerinden sökülerek yerine işlemci modülü ile bağlantısı sağlayan kablolar lehimlenmiştir

Şekil-5:VFD modülüne lehimlenmiş kablo bağlantısı

VFD modülü hakkında daha fazla bilgi için internet sayfalarını inceleyebilirsiniz. Ek olarak Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi projesi üzerinden VFD ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Şekil-6:VFD modül ile işlemci kartı arasındaki bağlantı şeması

Bağlantıları değiştirirseniz işlemci programında ilgili portları değiştirmeyi unutmayın.

Şema

Atmel 8 işlemcimiz olan üzere IC1 ile temsil ediliyor. İşlemciye bağlı kristal, C4 ve C6 kondansatörleri saat frekansı üreteci olarak çalışıyor. D2(LED) ve R2 sistem izleme göstergesi olarak çalışıyor. R1 5x10K sipp direnci pull-up direnci olarak çalışıyor.(ne olur ne olmaz.) ISP konnektörü artık bilineceği üzere IC1 programlama için. P3 VFD modülü ile bağlantı kablosu konnektörü. C7 ve C8 aslında VFD modül besleme hattı üzerinde olabilecek dalgalanmaları süzmek üzere düşünüldü.

D1, C1,C2 ve IC2 sistem için gereken 5V besleme devresini oluşturuyor.

IC4 (FT232BL) tümdevresi USB-seri iletişim köprüsü için işlemcidir. XTL2,C11 ve C12 bu işlemci için saat üretecidir. R9 ve R10 USB hattı üzerinde akım sınırlama direncidir. R8 USB bağlantı tipini belirleyen direçtir. (USB2.0). R6 ve R7 bilgisayar kapandığında işlemcinin sıfırlanmasını sağlar. D3 ve D4 seri port aktivitesini gösterir ve R11 ve R12 akım sınırlama direçleridir. (USB modül hakkında FT232BL USB-Seri Dönüştürücü ayrıntılı incelenebilir)

Geri kalan kondansatörler filtre içindir. Şemada işlemci kartı ile USB modülü arasındaki bağlantıda kullanılan konnektörler gösterilmemiştir.

Şekil-7:Blok şeması


Şekil-8:Devrenin şeması

Devre

Öncelikle işlemci modülü ile VFD modülü arasında 9 yollu şerit kablo konnektör bağlantısı sağlanıyor. Sonra işlemci modül ve USB modül arasındaki bağlantı yapılıyor. Ve besleme kablosu ve bilgisiyar USB bağlantıları yapılıyor.

Devre ilk açıldığı anda işlemci VFD modülün; dijit uzunluğu, ekran parlaklığı, tarama frekansı, ekran çalışma frekansı, Türkçe karakterler (en azından küçük olanları), otomatik dijit artırma gibi ilk değerleri atamakta. Sonra atanmış olan ilk metin ekrana yazılmakta.

Bu noktada işe bilgisayar ile olan USB iletişimi giriyor. Bilgisayar üzerinden gelen komut ve karakterlere göre ekran yönlendiriliyor.

Şekil-9:İşlemci kartı ile USB kartı bağlantısı.


Şekil-10:USB modül için koprülerin bağlantıları.

USB modül için devreden dolayı harici besleme kullanacak şekilde köprülerin düzenlemesi gerekiyor. Şekil-10 bu köprülerin konumunu göstermektedir.

Devre yapımı, malzemeleri, kartları ve bilgisayar programı ile ilgili bilgilere "Atmega8 ve FT232 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projesinde bulabilirsiniz.

Şekil-11:VFD modülü usb portundan aldığı saat bilgisini gösterirken


Şekil-12:Kablo bağlantıları

"Atmega8 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" ve "Atmega8 ve RS485 ile VFD Ekran Modülü Sürülmesi" projelerindeki VFD modül yerine bu projedeki modül değişiklik yapılmış hali ile aynen kullanılarak o projeler gerçekleştirilebilir. Çünkü ne de olsa aynı sürücü entegresi kullanılmaktadır.

Ekler:

ATMEGA8 hakkında bilgi

Atmega8 ve FT232 ile VFD-2 Ekran Modülü Sürülmesi için dosyalar-birleşik

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A...

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler