Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

18 Haziran 2010 Cuma

Atmega8 ile LED Matris Ekranlı Saat


Giriş

"Atmega8 ile LED Matris Ekranlı Saat (Yüzey montaj)" projesi ile LED ekranlı matris saat oluşuturuldu. Tabbi ki herkesin yüzey montaj imkanı olmayacağı varsayılarak, normal elemanlarla gerçekleştirilen bu proje gündeme alındı.Bu projede Atmega8 işlemcisi ve LED matris ekran kullanılarak saat yapımı işlenecektir.

Saat, tarama, matris ekran sürülmesi gibi konular projeye yapacak kişinin tercihine bırakılarak, doğrudan devrenin pratik yönüne geçilecektir.

Devre

Devre 6 tane 7x5 LED matris ekran ve bu ekranların sürülmesi üzerine kurulu. Burada kullanılan matris ekranlar ortak anot olarak tanımlanmış..(Anot ucu sütunlarda)

74154 entegresinin her biri led matris ekranların yarısını sürüyor. Yani üç tane biri üç tane diğeri şeklinde. 74154 entegresinin her bir çıkışı üzerine seri 1K direnç üzerinden BC557 (PNP) transistörü bağlı(baz ucuna). Transistörün emetör ucu +5V ucuna ve kollektör ucu da matris ekranın sütun bacağına bağlı(16. çıkış ucu hariç). Tüm ekran bu şekilde şekilleniyor.

74154 entegresinin A,B,C,D bacakları(hat uçları) ortak olarak birbirine ve işlemciye bağlanıyor Ayrıca 74154 entgresinin seçme uçlarının biri toprağa diğer ucu işlemcinin bir bacağına bağlanarak bir sütun tarama birimi oluşturuluyor.

Satır sürücüsü olarak işlemcinin bacaklarına bağlı seri direnç üzerinden matris ekranların satırları ortak bağlanarak bu dirençlere ilişkilendirilir.

Geriye sadece iki buton kaldı... Bunlarda saat ve dakika ayarı. Butonların bir bacakları toprağa diğer ucu da işlemcinin bacaklarına bağlanır.

Şekil-1:Devrenin önden görünümü.Köprülerin bazıları elemanların altında kalmaktadır


Şekil-2:Devrenin arkadan görünümü.


İşlemci için gereken bağlantıların bilindiğini varsayarak, geri kalan sadece saat için programı oluşturmak ve işlemciye yüklemek.
Şema


Şekil-3:Devrenin blok şeması

Devrenin blok şeması şekil 11 üzerinde gösterilmiştir. Bu bloklar şekil-12 üzerindeı açarak açıklanırsa;

Sistemin kalbini IC1 Atmega8 işlemcisi oluşturuyor. XTL1,C4 ve C5 işlemcinin saat osilatörünü şekillendirir. İşlemciye bağlı R1...R7 dirençleri LED matris ekranın akım sınırlayıcısı olarak işlem görür. İşlemciye bağlı IC2 ve IC3 (74154) tarama için kod çözücü olarak işlem görür. IC2 ve IC3 entegrelerinin çıkış uçlarına seri olarak bağlı R8...R17,R19...R28 ve R30...R39 dirençleri üzerinden (akım sınırlayıcı 1K dirençler) Q1...Q30 (BC557) transistörleri sürülür. Bu transistörlerin emetör bacakları ortak olarak +5V ile bağlanırken, her bir kollektör bacağı matris ekranların sütun bacaklarına bağlanır.

Bir bacakları işlemciye bağlı S1 ve S2 butonları, diğer bacakları toprak hattına bağlanarak saat ve dakika ayarı için kullanılırlar.

P1 besleme bağlantı girişini oluşturur. D1,C1,IC4,C2 ve C3 elemanları devre için gereken +5V bseleme gerilimini sağlarlar.

Seri bağlı D4 ve D5 LEDlerin ucuna bağlı R18 gibi D8 ve D9 LED'lerin ucuna bağlı R29'da hane ayıracı olarak kullanılır.

D2,D3,D6,D7,D10,D11 asıl konu olan 7x5 LED matris ekranlardır.

ISP artık iyice bilindik olan işlemci programlama konnektörüdür. Geri kalan kondansatörler de filtre işlevini yerine getirir.


Şekil-4:Devrenin şeması

Ayar Butonları


Şekil-5:Butonlar

Bu noktada fazla birşey yok. Sadece S1 ve S2 bas bırak butonlardır İşlemci butonun basılıp basılmadığına bakar. S2 dakika ayarını, S1 saat ayarını yerine getirir.

Devre Yapımı

Öncelikle köprülerin monte edilmesi yerinde olacaktır.Sonra nasel devam edeceğiniz tamamen sizin bilgi ve becerinize kalmış

Tabii ki kristal topraklanması yerinde olur.

Besleme devresi için regülatöre bir soğutucu bağlaması gerekiyor, çünkü regülatör ısınıyor.

Şekil-6:Devrenin baskı devresi(PCB eleman yüzünden görünümüdür)


Şekil-7:Devrenin yerleşim planı.


Şekil-8:PCB ve eleman yerleşimi katlarının birlikte görünümü.


Şekil-9:Kart çalışırken görünümü.

Devre Elemanları

22RR18, R29
56RR1,...,R7
1KR8,...,R17, R19,...,R28,R30,...,R39
27pFC4,C5
100nFC1,C2,C6,C7,C8,C9
10µFC3
FYM-7571AE-21 (7x5 led matris)D2,D3,D6,D7,D10,D11
3mm Kırmızı LedD4,D5,D8,D9
BC557Q1,...,Q30
B125C1500 veya W10M D1
Atmega8 IC1
74154(dar bacaklı) IC2,IC3
7805IC4
butonS1,S2
4Mhz kristalXTL1
klemensP1
2x3 headerisp
soğutucuIC4 için

Malzeme listesi. Burada 9V adaptör verilmemiştir. .

Şekil-10:Kart ilk çalıştırıldığında (9 sn sonrası).
Ekler:

Atmega8 hakkında ayrıntılı bilgi için

"Atmega8 ile LED Matris Ekranlı Saat" için dosyalar-birleşik

FYM-7574AE-21 7x5 led matris bacak bağlantısı:

7x5 Matris ekran bacak bağlantısı (eleman yüzünden)

Buradaki X satırları (yukarıdan aşağı-X1,X2..), Y sütunları (soldan sağa-Y1,Y2..) temsil eder.

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....


2 yorum:

System dedi ki...

FYM-7574AE-21 LED MATRİX'İ NEREDEN BULDUN BEN BULAMADIM ALDIKLARIM ELEMANIN ALTINDA ÜSTÜNDE BACAKLARI VAR 7 BACAKLI SENİNKİSİ 6 BACAKLALI
ELEMANINDA SAĞINDA SOLUNDA BACAKLARI NASIL OLUO YARDIM EDERMİSİN.

ambar7 dedi ki...

Aldığım yerin adını hatırlamıyorum. İstanbul Karaköy - Selanik pasajı ikinci katta merdivenden çıkınca sağ tarata pencere yanındaki dükkan. Son gittiğimde vitrininde vardı. Turuncusu olduğunu söylemişti. (bacaklarını bakmadım)

Kendi aldığın ekranlar konusunda:
Bacak konusunda satır ve sütun bacaklarını multimetre ile ölçerek veya bulabilirsen datasheet üzerinden giderek de bulabilirsin. Sadece PCB'yi yeniden çizmen gerekebilir.

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler