Gelişen mikrokontrol teknolojileri ve artan bilgi birikimi sayesinde geliştirici düzeyinde daha yaygın kullanımına olanak tanımıştır. Burada elimden geldiği kadar bazı örnekler sunmaya çalışacağım... Görüleceği gibi ilk örneklerimizde çoğunlukla ASM üzerinde iken daha sonraları C üzerinde örnekler yer almaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda Arduino örneklerinin yer alması kaçınılmaz olacaktır.

2 Ağustos 2011 Salı

RCM2048R-2 LCD Ekranın Attiny2313 ile RS232 Üzerinden Sürülmesi


Giriş
Ömrünü tamamlamış (Panafax) UF342 model bir faks cihazı hurdaya ayrıldığında diğer parçalarının yanında 2x20 karakter özelliğindeki ekranı da geri dönüşüm amacıyla malzeme kutusundaki yerini aldı. Bu projede RCM2048R-2 LCD Ekranın Attiny2313 ile RS232 iletişimi ile sürülmeye çalışılacaktır.
RCM2048R-2 LCD Ekran
Bu ürün hakkında doğrudan doğruya bir bilgi veya kullanım kılavuzu olmamakla birlikte en azından üzerindeki çipler hakkında öyle veya böyle (LCD kontrol çipi için) var. Sonuçta bu ürün amaca göre tasarlanmış ve üretilmiş.
Şekil-1 :RCM2048R-2 LCD modülün arkadan görünümü.(değişiklik yapılmadan) Kablo üzerindeki yazı karışıklığı engellemek için eklenmiştir.

Şekil-2 :RCM2048R-2 LCD modülün önden görünümü.(değişiklik yapılmadan)
LCD ekran aslında bir tuş takımı ile birlikte ön panel üzerinde bulunmakta. Tuş takımı şerit kablo ile LCD ekran kartına bağlı. Bu kablo kullanılmayacağı için bu şerit kablo sökülerek devre dışı bırakılmıştır. (Kablo lehimli olduğu için kaba kuvvet kablonun lehimli olduğu yolların bir kaçını kart üzerinden yoldu).
Şekil-3 :RCM2048R-2 LCD modülü üzerindeki NJU6423B çipi.(Ne yazık ki çip üzerindeki yazı biraz silik duruyor)
Kart üzerinde iki adet entegre var. NJU6423B LCD modül ile paralel arayüzü olan ve internette veri kağıdına ulaşılabilen bir entegre. Diğer entegre hakkında fazla bilgi yok. (DZZNS59010) (Tahmini olarak: Tuş takımı kontrolu, LED'lerin kontrolu ve özellikle LCD modül için kontroller -ekrana yazılacak mesajların saklandığı bölüm ve ekran kontrol bölümü.)
Şekil-4 :RCM2048R-2 LCD modülü bacak bağlantıları. LCD modül kartı üzerindeki yerleri
NJU6423B veri kağıtlarına ulaşıldıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi. Biraz şans ve bir multimetre yardımı ile besleme , kontrol ve veri uçları rahatlıkla yerleri bulundu. Her iki çipin besleme uçları ayrıldığından sedece NJU6423B beslemesinin kullanımı yeterli olacaktır.
Şekil-5 :RCM2048R-2 LCD modülü kontrol bacakları(1).

Şekil-6 :RCM2048R-2 LCD modülü veri bacakları(2).

Şekil-7 :RCM2048R-2 LCD modülü besleme bacakları(3).
LCD modül üzerindeki inceleme ile kart üzerinde LCD paralel veri ve kontrol uçları için uçlar buluduğunun anlaşılması ile bu modülün kablolanması olaylıkla sağlandı. Tek yapılması gereken bu uçlara ve besleme uçlarına uygun kabloları lehimlemek.
Şekil-8 :LRCM2048R-2 LCD modülü kablolaması yapılmış halde. Hatta kablo lehimlerin yapıldığı noktalara sıcak silikon ile sabitleştirilmiş. (Şerit kablonun bağlı olduğu kartın üzerindeki lehim alanlarının kablo sökülürken oluşan hasar görülebilir, neyse ki önemli değildi.)

Şekil-9 :İşlemci kartı üzerindeki (eleman tarafından) LCD konnektörünün (P1) bacak bağlantıları. Kablolar lehimlenirken yardımcı olacağı kesin...
LCD modül üzerindeki bağlantı noktalarına bağlanacak ucunda 14p dişi konnektör takılı 14 yollu şerit kablo malzeme listesinde verilmemiştir. Ayrıca şekil-9'da S0 olarak belirtilen bağlantı ekranın kontrast ayarıdır. Ama bu bağlantı LCD modül üzerinde bağlı değildir. LCD modül amaca özel yapıldığından kontrast değişimi yapılacağı öngörülmemiş.Ama kontrast değişimi yapmak isteyenler için bu işlemin LCD modül üzerindeki R32-R33 üzerinden yapıldığını belirtelim.

P1 UCURCM2048R UCU
ET4
RWT3
RST2
D0T5
D1T6
D2T7
D3T8
D4T9
D5T10
D6T11
D7T12
VccT14
GNDT15,T16

Devre
Sistem 3 ana ögeden oluşuyor. LCD modül (RCM2048R-2), işlemci kartı (Attiny2313) ve RS232 seviye değiştirici kartı. İşlem basit. RS232 modülü bilgisayar ile işlemci arasındaki RS232 seri iletişimi sağlarken, işlemci modülü sistem için gereken beslemeyi sağlar ve bilgisayardan gelen veri ve komutları yorumlayarak RCM2048R-2'e göre düzenleyip verileri gösterilmesini sağlar. Ekran iki satır olduğu için bilgisayardan sadece iki satıra göre bilgi gelir ve ekrana yazılır.
Şekil-10 :İşlemci kartı

Şekil-11 :RS232 kartı. (diğer resimlerde daha fazla eleman var ise de aslında bu kadarlık eleman yeterlidir)

Şekil-12 :İşlemci kartı ile RS232 kartı arasında bağlantıyı sağlayan şerit kablo (10 yollu)

Şekil-13 :Bu projenin yapılmasını sağlayan RCM2048R-2 LCD modül,kablosu ile birlikte

Şema
Devre aslında RCM2048R-2 LCD modülü sürmesi olduğu için projede; devre bilgisayar ile RS232 üzerinden iletişim kurup, bilgisayardan gelen bilgilere göre RCM2048R-2 LCD modülü sürülmesi sağlar. (Sistem açıldığında LCD'nin başlatma durumlarını sağlamak dahil) Sistemin kalbini IC1 Attiny2313 işlemcisi oluşturuyor. Bu işlemci için gereken saat sinyallerini XT1 (3,6864 MHz) ,C3,C4 (27pF) oluşturuyor. D2 (B125C1500) ,C7 (10µF),C8 (100nF) ve IC2 (7805) sistem için gereken besleme gerilimini (5V) üretir. R2 (1k),D1(LED) işlemcinin durumunu gösteren monitör LED'i olarak çalışır. R1 (10K) direnci ve C1 (10µF) kondansatör ile LCD kontrast ayarı için kullanılmakta isede bu projede LCD modülden dolayı kullanılmamaktadır. C10,C11,C12,C13 (10µF) ve IC3 (MAX232)bilgisayar ile işlemci kartı arasında RS232 iletişimini düzenliyor. P4 DB9 seri port konnektörüdür. D3 (LED),R3 (1k) Aslında bu kart için kullanılsada, projede devrenin çalıştığını gösteren besleme monitörüdür. Geri kalan kondansatörler zaten filtre için kullanılıyor. P1 LCD için bağlantı konnektörü, ISP işlemci için programlama konnektörü, P2 ve P2_2 işlemci kartı ve RS232 kartı arasındaki bağlantı için konnektördür.
Şekil-14 :RCM2048R-2 LCD sürücü blok şeması

Şekil-15 :Devrenin şeması

Devre Yapımı
Sadece farklı frekanslarda kristal kullanılırsa işlemci programının değiştirilmesi gerekir. (Özellikle LCD'nin başlatılmasında kullanılan zamanlayıcıların tekrar ayarlanması gerekebilir) Tabii ki kristal topraklanmalıdır. Sistem 9V besleme ile çok az akım çeker (LCD üzerindeki aydınlatma kullanmadığında) Bu nedenle 7805 üzerinde ek bir soğutucuya ihtiyaç duyulmamaktadır. Tüm dirençler çeyrek wattır. İsteyen RS232 kartı ile işlemci kartını birleştirerek P2 ve P2_2 konnektör bağlantısını iptal edebilir.
Şekil-16:Devrenin baskı devresi şekli(üstten görünüm)

Şekil-17:Devrenin yerleşim planı

Şekil-18:Kartın eleman ve yollarla birlikte yerleşim planı(Şemadaki D3 baskı devrede LED3 olarak gösterilmiştir)

Devre Elemanları


10K TrimpotR1
1KR2,R3
10µF/25VC1,C5,C7,C10,C11,C12,C13,C14
27pFC3,C4
100nFC2,C6,C8,C9
B125C1500 veya benzeriD2
Max232IC3
ATtiny2313IC1
7805IC2
3mm LEDD1,D3
3,6864Mhz kristalXT1
DB9 dişi konnektörP4
14P konnektörP1
10P konnektörP2,P2_2
KlemensP3
6'li headerisp
RCM2048R-2LCD modül
10'lu kablo-

Malzeme listesi. Burada işlemci için soket ve 9V adaptör verilmemiştir. Kaliteli 20 ve 16 bacaklı soket oluşabilecek problemlerin önüne geçecektir.
Şekil-19 :Açılış ekranı

Çalışması
İşlemci programlama için ekran takılmamalıdır. Sürekli programlayıcı devrede olmadığı için koruma öngörülmemiştir. Programlama ve sigorta ayarları tamamlandığı zaman besleme kesilir ve programlayıcı kablosu sökülür ve RCM2048R-2 kablosu takılır..
Şekil-20 :Her iki satırda değer girişinde
Bu noktada alet seri port üzerinden bilgisayara bağlandığı göz önüne alınarak, bilgisayar üzerindeki "LCDEkran2x20.exe" programı çalıştırılır. Ayarlar bölümünden aletin bağlı olduğu port seçili olduğuna emin olun. Gerekirse Baud Oranını veya hızını seçin. Bu noktada hangi satıra ne yazılacağı artık kullanıcıya kalmıştır. Örneğin birinci satıra ismini yazarken, ikinci satıra tarih veya saat gösterimini seçebilir. İki buton seçeneği var. Eğer ekrandaki bilgi sürekli değişmeyecese sadece "LCD Ekrana Gönder" butonu kullanılabilir. Ama sürekli değeri değişen bir girdi(saat) varsa o zaman "LCD Ekrana Sürekli Gönder" butonu kullanılabilir.
Şekil-20 :Tarih gösterim modu
Not: Ekrana herhangi bir değer gönderildikten ve ekran göstermeye başladıktan sonra bilgisayar kapatılsa veya bağlantısı kesilse bile ekran o veri göstermeye devam edecektir (İşlemcinin beslemesi kesilene kadar)
Bilgisayar Programı
Bu projede işlemcide bir yazılım mevcut ama bu sadece işin yarısı. Diğer yarısını ise bilgisayardaki yazılım oluşturuyor. Yani bilgisayardaki yazılım ekranda ne gösterileceğini denetliyor. Bilgisayardaki program Borland Delphi 7 ile yazıldı. Sadece birkaç düzenleme ve yeniden derleme ile istenen sonucu ulaşılmış oldu. Bilgisayar programı iki ana pencereden oluşuyor. Birincisi girdilerin yapıldığı ana pencere, diğer sadece port ayarını yapıldığı pencere
Ana pencere

Şekil-20 :Ana pencerenin görünümü
Resimde görülen alanların basitce tanımlarını açıklayacak olursak;
 1. Birinci satır yazı alanı. Burada yazılan değer LCD ekran birinci satırda görüntülenir.
 2. Birinci satır açılır menü şeklinde tanımlanan metin giriş türü vardır: Metin, saat, tarih, gün(haftanın günü) ve boş
 3. İkinci satır yazı alanı. Burada yazılan değer LCD ekran ikinci satırda görüntülenir.
 4. İkinci satır açılır menü şeklinde tanımlanan metin giriş türü vardır: Metin, saat, tarih, gün(haftanın günü) ve boş
 5. LCD ekrana yazı alanlarındaki bilgiyi tek seferlik gönderir.
 6. LCD ekrana yazı alanlarındaki bilgiyi sürekli gönderir. (saat ve tarih sürekli güncellenir)
 7. LCD ekranı siler
 8. Seçenekler penceresini açar

Seçenekler

Şekil-21 :Seçenekler penceresinin görünümü
Resimde görülen alanların basitce tanımlarını açıklayacak olursak;
 1. LCD ekran seri port bölümünün bağlı olduğu portu seçilir. (bağladığınız porta dikkat.)
 2. LCD ekran seri port veri aktarım hızı.
 3. Seçenekleri onaylar ve pencereyi kapatır

Not: Bu projede verilen rs232 ve işlemci kartı ile ilgili bilgiler diğer LCD ekran sürümleri ile ilgili bilgilerin neredeyse aynıdır. Bu da doğaldır. Çünkü asıl işlenmek istenen konu LCD'nın sürülmesi işlemidir. Bu nedenle çoğunlukla LCD programları birbirleriyle bir noktaya kadar uyumlu sayılabilir. (Farklı ihtiyaçları olan LCD modüller hariç) Örneğin şu ana kadar uygulaması yapılan karakter LCD'lerin başlamatma bölümlerni aynı idi. Eğer RW ucu olarak kullanılan kullanılmıyorsa veya LCD modül 8 bit yerine 4 bit olarak kullanılacaksa LCD sürücü programlarında farklılık gösteriyor. (Donanımlarında bulunmayan LCD modüller yüzünden)Ekler:

ATtiny2313 hakkında ayrıntılı bilgi için

"RCM2048R-2 LCD Ekranın Attiny2313 ile RS232 Üzerinden Sürülmesi" projesi için gereken dosyalar

Bu devrenin yapım sorumluluğu size aittir. Devre yapıldı ve çalışıyor. K.A....

Hiç yorum yok:

Translate

Sayfalar

Etiketler

İzleyiciler